Rechtstakken

RECHTSTAKKEN

U kan bij ons steeds terecht voor :

BURGERLIJK RECHT

contracten en overeenkomsten

huurrecht

eigendomsrecht

burenhinder

schade (vergoeding)

 

HANDELSRECHT

invordering facturen

koop/verkoop roerende en onroerende goederen

consumentenrecht

overeenkomsten

JEUGDRECHT

MOF-dossiers (Als Misdrijf Omschreven Feiten)

POS-dossiers (Problematische Opvoedingssituatie)

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

echtscheidingen

onderhoudsgeld

afstamming

huwelijksvermogenrecht

vereffeningen - verdelingen

erfenissen en schenkingen

hoederecht kinderen

ARBEIDS- EN SOCIAAL RECHT

ontslag

integratietegemoetkoming

inkomensvervangende tegemoetkoming

collectieve schuldenregling

schorsing VDAB

arbeidsongevallen

geschillen inzake arbeidsovereenkomsten

 

STRAFRECHT

bijstaan beklaagde

verdedigen burgerlijke partij

voorlopige hechtenis

klachten bij onderzoeksrechter

strafuitvoering(srechtbank)

HOME

VERKEERSRECHT

ongevallen

schadevergoeding

aansprakelijkheid

vluchtmisdrijf

dronkenschap/alcoholintoxicatie

lichamelijke schade

snelheidsovertreding

 

 

HOME